czwartek, 07 marzec 2019 12:36

Park

 

Fauna Parku Puławskiego

 Park Puławski (zwany też ogrodem puławskim) położony jest w południowo-zachodniej części miasta i zajmuje obszar 30 hektarów. Jest to miejsce bardzo zróżnicowane pod względem ukształtowania terenu, co wpłynęło na umowny jego podział tj. park dolny oraz park górny. Park dolny położony jest na dawnym terenie zalewowym Wisły i wraz ze specyficzną roślinnością zbliżony jest swoim charakterem do naturalnego lasu grądowego. Ważnym elementem tego miejsca wpływającym na miejscową faunę jest płytkie starorzecze Wisły zwane potocznie Łachą Wiślaną. Zupełnie inny charakter ma park górny - położony na wysokiej 15 metrowej skarpie kończącej się tu Wyżyny Lubelskiej. Spotykane tu luźno rosnące drzewa liściaste oraz małe ilości krzewów i słabe rozwinięte warstwy podszycia połączone z dużymi połaciami użytkowanych trawników nadają temu miejscu charakter uporządkowanego ogrodu miejskiego.

Park Puławski to miejsce występowania wielu gatunków zwierząt.

 

 

Ryby

Niewielki pod względem powierzchni (około 5 hektarów) pozostały „ślad” po płynącej tu kiedyś Wiśle w postaci starorzecza zwanego „Łachą” bardzo wzbogaca cały ekosystem parkowy oraz wpływa na bioróżnorodność występujących tu organizmów. Niewielka głębokość tego zbiornika, z dobrze rozwiniętą roślinnością wodną jest bardzo dobrym środowiskiem zwłaszcza dla ichtiofauny. Dominantem spośród występujących tu ryb jest niewątpliwie karaś srebrzysty Carrasius auratus. Spotykamy tu również w niewielkich ilościach lina Tinca tinca, karpia Cyprinus Carpio, płoć Rutilus rutilus, wzdręge Scardinius erythrophthalmus oraz słonecznicę Leucaspius delineatus. Z ryb drapieżnych występuje tu szczupak Esox Lucius, okoń Perca Fluviatilis oraz od kilku lat gatunek inwazyjny - sumik karłowaty Ameiurus nebulosus.

 

 

Płazy

Park, to także miejsce występowania następnej grupy zwierząt - płazów. Występuje tu traszka zwyczajna Titurus vulgaris, żaba wodna Rana esculenta, żaba trawna Rana temporaria oraz ropucha szara Bufo bufo.

 

 

Gady

Stwierdzono występowanie na terenie parku jaszczurki zwinki Lacerta agilis, zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix oraz gatunku inwazyjnego - żółwia czerwonolicego Trachemys scripta elegant.

 

 

Ssaki

W parku spotykamy wielu przedstawicieli tej grupy zwierząt. I tak, oprócz dobrze znanej i spotykanej wiewiórki Scirus vulgaris, pospolitego kreta Talpa europaea, myszy polnej Apodemus agrariusz oraz jeża Erinaceus europaeus, występuje tu np. kuna domowa Martes foina. W 2018 roku została po raz pierwszy zaobserwowana popielica Glis glis oraz borsuk Meles meles. Wielokrotnie na terenie parku spotykano lisa Vulpes vulpes oraz sarny Capreolus capreolus. Bardzo interesującą, lecz mało znaną grupą ssaków są nietoperze - zamieszkujące parkowe groty. Badania prowadzone wykazały występowanie tu takich gatunków jak: nocek duży Myotis myotis, nocek Natterera Myotis natterei, nocek rudy Myotis daubentonii, nocek Brandta Myotis Brandti, gacek brunatny Plecotus auritus, gacek szary Plecotus austriacus, mroczek późny Eptesicus serotinus i mopek Barbastella barbastellus.

 

Podziękowanie dla Pana M.Piskorskiego, M.Urbana, G.Potakiewicza za udostępnienie materiałów o nietoperzach.

 

                Popielica                     wiewiórka2

                                Popielica szara (Glis glis), fot. R. Stochmal                                            Wiewiórka pospolita (Scirus vulgaris), fot. R. Stochmal                                                                                

 

Ptaki

Ptaki stanowią najlepiej zbadaną parkową grupę zwierząt. Na podstawie wieloletnich obserwacji ornitologicznych stwierdzono występowanie tu corocznie 40-45 gatunków ptaków lęgowych. Park ze względu na różnorodność gatunkową i wiekową drzew, to bardzo dobry biotop lęgowy dla ptaków zwłaszcza z rodziny dzięciołowatych Piciformes. Z kolei środowisko wodne parku(tzw. łacha), to miejsce lęgowe takich rzadkich gatunków jak: gągoł Buchephala clangula czy też bączek Lxobrychus minutus. Szczegółowy skład awifauny parkowej przedstawia załączona tabela.


 Awifauna lęgowa Parku Puławskiego w 2018 roku

1a

2a3a

Opracował: Piotr Safader

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytany 2221 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 kwiecień 2019 13:31
Więcej w tej kategorii: « Park online

Wydarzenia

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
luty 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Licznik odwiedzin

762366
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie wizyty
30
758
1100
762366

Twój IP: 3.237.29.69
Czas: 2023-02-08 11:20:18
Visitors Counter

Serwis współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejzEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013 w celu dokonania promocji projektu 17/09-WND-RPLU07.01.00-06-019/09 pt. "Remont konserwatorski Świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego w Puławach"